Otázka:

Je správne spojenie "poštovná oblasť"?

Heslá:

poštový/poštovný

Odpoveď:

Prídavné meno poštovný sa v súčasnosti v kontexte spisovnej slovenčiny hodnotí ako zastaraný výraz. Jeho štylisticky neutrálny spisovný ekvivalent je prídavné meno poštový, ktoré sa používa aj v spojení poštová oblasť.


Otázka z 01. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poštový/poštovný