Otázka:

Zaujímal by ma rozdiel medzi slovami emočný a emocionálny. napr. emocionálny/emočný vplyv alebo emocionálna/emočná regulácia.

Heslá:

emočný/emocionálny vplyv, emočná/emocionálna regulácia

Odpoveď:

Význam „súvisiaci s emóciami“ možno vyjadriť prídavnými menami emočný aj emocionálny. V danom význame sú tieto slová synonymá. Význam „vplyv emócií“ možno vyjadriť spojeniami emočný vplyv aj emocionálny vplyv a význam „regulácia emócií“ možno vyjadriť spojením emočná regulácia aj emocionálna regulácia. V terminológii z oblasti psychológie sa používajú oba varianty.


Otázka z 01. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu emočný/emocionálny vplyv