Otázka:

Ktorý text je vhodnejší na akciový leták: cena len 500 EUR alebo cena iba 500 EUR?

Heslá:

len, iba

Odpoveď:

V spojeniach ako stojí to len/iba dve eurá, chcel som sa len/iba opýtať, ešte je len/iba osem hodín sú častice leniba rovnocenné synonymá. Správne je spojenie cena (je) len 500 eur aj cena (je) iba 500 eur. Namiesto trojpísmenového kódu EUR, ktorý sa používa predovšetkým v bankovej praxi, Vám odporúčame na letáku vo vetnej súvislosti používať príslušný tvar názvu meny euro (t. j. jedno euro, dve eurá, päť eur, päťsto eur a pod.) a pri samostatne uvedených cenách značku .


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu len