Otázka:

V akom význame môžem používať spojenie aj tak?

Heslá:

aj tak, rovnako, predsa, beztak, tak či tak

Odpoveď:

Významy spojenia aj tak si možno overiť nielen pri heslách aj alebo tak v Slovníku slovenského jazyka, v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Synonymickom slovníku slovenčiny, ale napríklad aj v posledne menovanej príručke pri synonymných heslách beztak, predsa alebo rovnako. Najpodrobnejší výklad významu spojenia aj tak sa uvádza v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) pri hesle aj „vyjadruje platnosť výpovede napriek predchádzajúcim alebo iným okolnostiam; synonymá beztak, tak či tak“ a pri hesle beztak „vyjadruje nezávislosť nasledujúceho výrazu, výpovede od situácie alebo naplnenie deja bez ohľadu na prekážky, protichodné túžby či aktivity; synonymum aj tak“.


Otázka z 08. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu aj tak