Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Dvorce? Táto dedina bola v 60. rokoch zlikvidovaná. Skloňuje sa podľa vzoru ulica?

Heslá:

Dvorce, Kúty, Brehy, Dvory

Odpoveď:

Sídelné názvy v tvare pomnožných podstatných mien, ktoré majú zreteľnú súvislosť s príslušnými apelatívami (všeobecnými podstatnými menami) mužského rodu sa skloňujú ako plurálové podoby neživotných podstatných mien mužského rodu a v genitíve majú príponu -ov, napr. Kúty – Kútov, Brehy – Brehov, Dvory – Dvorov. Takto sa skloňuje aj starší sídelný názov obce Dvorce, ktorý sa podľazakončenia zaraďuje do vzoru stroj. V jednotlivých pádoch má tieto podoby: N Dvorce, G (z) Dvorcov, D (k) Dvorcom, Dvorce, L (o) Dvorcoch, I (s) Dvorcami.


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dvorce