Otázka:

Zaujíma ma, či sa slovné spojenie stredoškolská odborná činnosť píše veľkými alebo malými písmenami.

Heslá:

Stredoškolská odborná činnosť, SOČ

Odpoveď:

Pomenovanie celoštátnej odbornej súťaže pre žiakov stredných škôl v podobe Stredoškolská odborná činnosť je vlastným menom a píše sa s veľkým začiatočným písmenom. Takto sa uvádza v materiáloch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, ktoré je vyhlasovateľom súťaže, aj v organizačnom poriadku Stredoškolskej odbornej činnosti.


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Stredoškolská odborná činnosť