Otázka:

Sú správne spojenia sáčková polievka a jablkové pite?

Heslá:

sáčok, sáčková polievka, instantná polievka, jablkové/jablčné pité

Odpoveď:

Slovo sáčok sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný nespisovný výraz, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Instantná polievka predávaná vo vrecúšku sa spisovne nazýva vrecúšková polievka alebo instantná polievka.

            Pomenovanie jemného koláča pité (z francúzštiny) sa v slovenčine píše s dlhým é. Pité s jablkami možno nazvať jablčné pité aj jablkové pité.


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sáčok