Otázka:

Prekladám z angličtiny text, v ktorom sa spomína ženské indické meno Neerja (vyslovuje sa nírdža). Mám ho uvádzať v podobe Nírdža?

Heslá:

Neerja, cudzie mená v preklade

Odpoveď:

Záleží na tom, aký text prekladáte. Ak ide o meno skutočnej osoby napr. v žurnalistickom článku, treba zachovať oficiálnu podobu mena. Ak ide o preklad filmu pre dabing, bude zrejme vhodnejšie uvádzať meno podľa výslovnosti. Meno fiktívnej postavy v beletrii sa niekedy prispôsobuje slovenskému pravopisu, a to najmä v takých prípadoch, keď by sa v pôvodnej podobe ťažko zaraďovalo do slovenskej vety. Preto sa niekedy mení napríklad meno Sarah na Sára alebo Anne na Annu. Takéto zásahy treba konzultovať s redaktorom vydavateľstva, pre ktoré prekladáte. V niektorých knižných redakciách schvaľujú takéto úpravy, v iných ich odmietajú. Meno Neerja, ktoré sa bez problémov zaraďuje do vzoru ulica (bez Neerje, k Neerji, Neerju, o Neerji, s Neerjou), netreba upravovať preto, aby sa dobre zaradilo do slovenskej vety. O výslovnosti mena môžete čitateľa informovať v poznámke, alebo môžete nechať na čitateľa, s akou zvukovou podobou si meno Neerja pri čítaní spojí.


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Neerja