Otázka:

Môže sa veta začínať číslovkou? Pracujem ako lekár a mnoho nálezov sa začína vetou ako 58 ročný pacient...

Heslá:

číslice na začiatku vety

Odpoveď:

Písaním, resp. nepísaním číslic (čísel) na začiatku vety sa nezaoberajú Pravidlá slovenského pravopisu ani slovenská technická norma STN 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Z jazykového hľadiska možno považovať za správne aj takéto vety, ide skôr o estetickú záležitosť úpravy textu. Dodávame len, že keď v prídavnom mene päťdesiatosemročný zapíšeme prvú časť slova číslom 58, treba druhú časť -ročný pripojiť spojovníkom, t. j. 58-ročný pacient.


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu číslice na začiatku vety