Otázka:

Píše sa vo vete "Z jeho tvorby si najväčšie uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí získali opery " čiarka?

Heslá:

ale aj

Odpoveď:

Vo vete Z jeho tvorby si najväčšie uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí získali opery sa píše čiarka pred spojkou ale.

 


Otázka z 03. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ale aj