Otázka:

Je spisovné používať slovo ľahký, aj keď je reč o prístrojoch? Trebárs ľahké ovládanie alebo ľahká obsluha?

Heslá:

ľahko ovládateľné prístroje, ľahká obsluha prístrojov

Odpoveď:

Príslovku ľahko a prídavné mená ľahký, ľahká, ľahké môžeme použiť aj vo význame „nevyžadujúci veľkú námahu“. Slovné spojenia ľahko ovládateľné prístroje, ľahká obsluha prístrojov sú správne.


Otázka z 11. 03. 2005 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2005

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ľahko ovládateľné prístroje