Otázka:

Sú detské slová ako papať, havo spisovné?

Heslá:

papať

Odpoveď:

Detské slová, hypokoristiká aj zjemňujúce slová, napr. papať, havo, búvať, dáždiček,  sú spisovné, ale nie štylisticky neutrálne. 


Otázka z 30. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu papať