Otázka:

Ako sa spisovne povie strik? Nenašla som ho v slovníku, ale nenapadá mi žiadne iné slovo.

Heslá:

strek

Odpoveď:

Nápoj, ktorý vznikne zmiešaním vína a sódy (alebo minerálnej vody), sa v slovenčine spisovne nazýva strek (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 29. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strek