Otázka:

Údajne výraz v texte "má sa za to" je čechizmus. Mohli by ste mi, prosím, poradiť nejaký synonymický výraz?

Heslá:

má sa za to

Odpoveď:

Namiesto spojenia mám za to sa v slovenčine odporúča používať niektoré z vyjadrení som presvedčený, myslím si, predpokladám, domnievam sa, nazdávam sa, podľa môjho názoru, podľa mojej mienky ap. V právnickej terminológii sa dané spojenie nahrádza (podľa toho, čo sa ním má vyjadriť) slovesami platí alebo predpokladá sa. Ak vo vete, ktorú uvádzate, nejde o domnienku, ale o tvrdenie, spojenie má sa za to sa dá nahradiť slovesom platí alebo spojením to znamená – ... ak ďalej v zmluve nie je uvedené inak, platí/znamená to... Ak ide o domnienku, použije sa sloveso predpokladá sa – ... ak ďalej v zmluve nie je uvedené inak, predpokladá sa...


Otázka z 28. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu má sa za to