Otázka:

Jaký je původ slovenského názvu pro rajčata (paradajky)?

Heslá:

rajče, rajské jablko, paradajka, rajčina, rajčiak

Odpoveď:

Jiří Rejzek v Českom etymologickom slovníku (2011) píše, že slovo rajče je „lidový název ze sousloví rajské jablko a to podle něm. Paradiesapfel (srov. slovenské paradajka) z Paradies ‚ráj’ z pozdnělat. Paradisus ‚zahrada, ráj’ z řeckého parádeisos téhož významu a Apfel ‚jablko’”. Slovenské slovo paradajka má teda rovnaký pôvod ako český výraz rajče, resp. rajské jablko. Možno ešte dodať, že v slovenčine sa v rovnakom význame používa aj slovo rajčina a botanický názov rajčiak.


Otázka z 28. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 08. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rajče