Otázka:

Píšu sa slovné spojenia "akademický senát", "vedenie fakulty", "kolégium dekana" alebo "vedecká rada" veľkými písmenami?

Heslá:

akademický senát, vedenie fakulty, kolégium dekana, vedecká rada

Odpoveď:

Názov akademický senát sa píše s veľkým začiatočným písmenom, ak sa pri ňom uvádza názov príslušnej vysokej školy, napr. Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Akademický senát Slovenskej technickej univerzity. Názvy vedenie fakulty, kolégium dekana, vedecká rada odporúčame písať s malým začiatočným písmenom bez ohľadu na to, či sa uvádzajú samostatne, alebo v spojení s názvom príslušnej vysokej školy.


Otázka z 30. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu akademický senát