Otázka:

Je správny slovosled vo vete "Ak som si nie istá, či na konci slova nastáva spodobovanie, pomôžem si iným tvarom slovesa.", uvedenej v novej učebnici SJ pre štvrtý ročník (str. 48)?

Heslá:

ak som si nie istá, ak si nie som istá

Odpoveď:

Nemožno povedať, že slovosled vety Ak som si nie istá, či na konci slova nastáva spodobovanie, pomôžem si iným tvarom je gramaticky nesprávny, ale takýto slovosled má príznakový charakter. Prirodzenejšie a štylisticky neutrálnejšie vyznieva veta Ak si nie som istá, či na konci slova nastáva spodobovanie, pomôžem si iným tvarom. Ako poučku v učebnici by sme uprednostnili druhú formuláciu.

 


Otázka z 08. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ak som si nie istá