Otázka:

Je správne skloňovať meno a priezvisko japonského hudobného skladateľa, ktorý sa volá Toru Takemitsu?

Heslá:

Toru (Takemitsu) Takemicu, japonské meno a priezvisko

Odpoveď:

 Japonskú slabiku tsu prepisujeme do slovenčiny cu (prepis tsu je anglický). To znamená, že priezvisko japonského hudobného skladateľa prepisujeme Takemicu. Cudzie mužské mená zakončené na -u sa skloňujú podľa vzoru chlap, a to tak, že k príslušnému menu sa pridávajú jednotlivé pádové prípony. Meno Toru Takemicu teda skloňujeme: Torua Takemicua, Toruovi Takemicuovi, Torua Takemicua, (o) Toruovi Takemicuovi, (s) Toruom Takemicuom, pričom pri uvádzaní úplného mena možno pripustiť aj spôsob, pri ktorom skloňujeme priezvisko a meno necháme nesklonné: Toru Takemicua, Toru Takemicuovi, Toru Takemicua, (o) Toru Takemicuovi, (s) Toru Takemicuom. O prepise z japonského jazyka sa dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v VII. kapitole Prepis z iných grafických sústav, 3. Prepis z jazykov Ďalekého východu, 3.2. Japončina, s. 88 – 89. Citovaná príručka je sprístupnená na našej webovej stránke www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.

 

 


Otázka z 28. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Toru (Takemitsu) Takemicu