Otázka:

Píšu sa malým písmenom aj vysokoškolské predmety so špecifickým názvom, ako napr. "projektovanie multimediálnych aplikácií", "grafika textu I", "interpretačné sondy do slovenskej literatúry 20. storočia"?

Heslá:

názvy učebných predmetov, názvy štúdijných odborov

Odpoveď:

Zásada formulovaná v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), že názvy študijných odborov na stredných a vysokých školách a učebných predmetov sa píšu s malým začiatočným písmenom, vzťahuje sa aj na názvy študijných predmetov na vysokých školách. To znamená, že študijné predmety projektovanie multimediálnych aplikácií, grafika textu I, interpretačné sondy do slovenskej literatúry 20. storočia sa píšu s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 05. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu názvy učebných predmetov
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku