Otázka:

Je správne používať tvar drevné alebo drevené ...napr. uhlie ďakujem

Heslá:

drevné uhlie, drevný, drevený

Odpoveď:

 

Uhlie získané z dreva sa nazýva drevné uhlie. Výklady významov prídavných mien drevný a drevený si môžete overiť v slovníkoch na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.


Otázka z 28. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu drevné uhlie