Otázka:

Ako sa správne píše slovo jednosmenný?

Heslá:

jednozmenný

Odpoveď:

Prídavné meno jednozmenný sa píše v uvedenej podobe (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk). Vo význame „vymedzený pracovný čas pracovníka (obyč. vo výrobe)” sa slovo zmena píše s písmenom na začiatku od r. 1991 (významy slova zmena si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka).


Otázka z 26. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jednozmenný