Otázka:

Vokalizuje sa predložka "v" v spojení "v/vo dvierkach"? Čo je správne?

Heslá:

v/vo dvierkach

Odpoveď:

Predložka ako znelá spoluhláska sa prestala vokalizovať, resp. zriedkavejšie sa vokalizuje v spojení so slovami, ktoré sa začínajú na záverovú spoluhlásku t, d alebo k (po ktorej nasleduje spoluhláska v), napr. v dvojici, v dvadsiatke, v tvare, v kvete. Pri spojeniach ako vo dverách/v dverách, vo dvoch/v dvoch, ako aj pri spojení v dvierkach/vo dvierkach považujeme za správne oba varianty. V jazykovej praxi sa častejšie používa spojenie v dvierkach.


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v/vo dvierkach