Otázka:

Je správne slovné spojenie samo o sebe alebo samo osebe?

Heslá:

samo osebe

Odpoveď:

V spojeniach sám osebe, sama osebe, samo osebe sa používa príslovka osebe (porov. heslo osebe v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samo osebe