Otázka:

Ktoré spojenie je správne: na vnútorné použitie/pre vnútorné použitie; pre okamžitú aplikáciu/na okamžitú aplikáciu/k okamžitej aplikácii?

Heslá:

na vnútorné použitie, na okamžitú aplikáciu

Odpoveď:

Účel sa v slovenčine vyjadruje predložkou na, napr. čokoláda na varenie, voda na zapitie, niečo na čítanie, šampón na každodenné umývanie vlasov atď.Podobne aj v spojeniach na vnútorné použitiena okamžitú aplikáciu má byť predložka na.


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na vnútorné použitie