Otázka:

Aký význam majú slová činžiak a panelák a ktoré z nich je spisovné?

Heslá:

činžiak, panelák vežiak, bytovka, bytový dom, obytný dom

Odpoveď:

Významy slov činžiak panelák nájdete v lexikografických príručkách slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Obe slová sú spisovné, ale majú hovorový charakter. Význam slova činžiak bol pôvodne „nájomný dom“. Majiteľovi bytového domu platili nájomníci bytov nájomné, takzvanú činžu, podľa čoho sa takýto dom nazval činžiak. Štylisticky neutrálne synonymá hovorového výrazu činžiak obytný dom, bytový dom, bytovka. Slovom panelák sa pomenúva dom postavený z panelov a jeho štylisticky neutrálne synonymum je panelový dom. Vysoký dom sa nazýva výšková budova alebo hovorovo vežiak.


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu činžiak