Otázka:

Ako sa správne tvoria a používajú ženské priezviská v slovenčine?

Heslá:

tvorenie ženských priezvisk, prechyľovanie

Odpoveď:

Pri používaní ženských priezvisk v slovenčine sa majú rešpektovať zákonitosti slovenského jazyka, čo znamená, že domáce aj cudzie ženské priezviská sa v kontexte slovenského jazyka (písaného i hovoreného) vo verejnom styku majú používať s náležitou koncovkou slovenského prechyľovania. Prechyľovanie ženských priezvisk si vyžaduje slovenská gramatika, aby sa ženské priezvisko prirodzene začlenilo do slovenskej vety.

            Podrobný prehľad tvorenia ženských priezvisk sa uvádza v rovnomennej kapitole v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf  (zvoľte textovú časť).


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tvorenie ženských priezvisk