Otázka:

Aký názov je správny: priemyselné pekárstvo alebo priemyselné pekárenstvo?

Heslá:

pekárstvo, pekárenstvo

Odpoveď:

Pekársky odbor, resp. pekárska živnosť sa nazývajú pekárstvo. Správne je teda priemyselné pekárstvo.

 


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pekárstvo