Otázka:

Ako je správne: ohybnosť hydroizolačného pása alebo pásu?

Heslá:

pás

Odpoveď:

Slovo pás má v genitíve jednotného čísla dvojtvar – pása/pásu. Možno sa o tom presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd., 2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk.

Pokiaľ ide o príponu genitívu jednotného čísla mužských podstatných mien vzoru dub, túto otázku sme v poradni rozoberali v mnohých odpovediach. Jednotlivé odpovede si môžete prečítať, keď do vyhľadávača zadáte heslo dub, vzor dub, z duba alebo genitív jednotného čísla


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pás