Otázka:

Je správne "modulárna UPS" alebo "modulárny UPS"? V preklade je UPS mužského rodu (anglicky Uninterruptible Power Source, teda zdroj), ale hovorovo sa používa tá úpéeska.

Heslá:

UPS, upska

Odpoveď:

Pri rodovom určení skratky UPS (Uninterruptible Power Supply [Source] – neprerušiteľný zdroj energie) možno vychádzať z kľúčového slova zdroj a používať ju ako skratku mužského rodu – modulárny UPS. To, že hovorový výraz tejto skratky úpéeska je vzhľadom na zakončenie -ka ženského rodu, nie je na prekážku; porov. napr. skratku bývalých Bratislavských automobilových závodov BAZ, ktoré sa hovorovo nazývali bazka.


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 05. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu UPS