Otázka:

Môžem chorvátske meno Branimir Marić písať s mäkčeňom: Branimir Marič?

Heslá:

Marić – Marič, cudzie slová, slová s cudzími grafémami, diakritika, cudzie diakritické znamienka, písanie slov cudzieho pôvodu

Odpoveď:

V súčasnosti, keď sú k dispozícii klávesnice s cudzími fontmi, prakticky nie je problém napísať rozličné cudzie slová s cudzími grafémami (na počítači aj cez pokyn Vložiť → Symbol). Na zjednodušenie možno namiesto cudzích písmen s odlišnými diakritickými znamienkami použiť domáce písmená podľa výslovnosti alebo pôvodné písmená bez cudzích diakritických znamienok. To znamená, že chorvátske meno Branimir Marić možno zapísať Branimir Marič. Bližšie sa o tejto problematike dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v III. kapitole Písanie slov cudzieho pôvodu (prevzatých slov a cudzích vlastných mien) v podkap. 1. Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu v poznámke na s. 40. Táto príručka je sprístupnená na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.

 

.

 


Otázka z 20. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Marić – Marič