Otázka:

Obyvateľ Spiša je Spišiak alebo Spišan?

Heslá:

Spišiak

Odpoveď:

 V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa možno presvedčiť, že obyvateľ Spiša sa nazýva Spišiak. Pravidlá slovenského pravopisu (2000) zaznamenávajú názvy všetkých obcí na Slovensku s ich rodovým zaradením, príponou genitívu, v sporných prípadoch aj lokálu, ako aj ich obyvateľské mená a príslušné prídavné meno. Táto príručka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 21. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Spišiak