Otázka:

Aký je správny tvar budúceho času od slovesa "ísť"? "Dnes večer idem do kina. Ideš so mnou?" alebo "Dnes večer idem do kina. Pôjdeš so mnou?" Je sloveso "pôjdeš" dokonavé?

Heslá:

ísť, ideš – pôjdeš, idem – pôjdem

Odpoveď:

Sloveso ísť je nepravidelné. Jeho predponové tvary pôjdem, pôjdeš, pôjde atď. sú tvary budúceho času. Ak máme vyjadriť budúci dej, použijeme tieto tvary: Dnes večer idem do kina. Pôjdeš so mnou? V situácii zachytávajúcej moment prehovoru však nemožno vylúčiť ani použitie prézentného tvaru, tak ako je to v prvej výpovedi: Dnes večer idem do kina. Ideš so mnou? Tvar pôjdeš vyjadruje dokončený, uzavretý dej, čiže je to dokonavé sloveso.

 


Otázka z 22. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu ísť