Otázka:

Podľa čoho sa rozlišujú tvary "oboma" a "obomi"?

Heslá:

oboma, obomi, oba, obe

Odpoveď:

Tvary oboma, obomi sú tvary inštrumentálu zámen oba, obe. To znamená, že tieto zámená majú v inštrumentáli dvojtvar.

 


Otázka z 19. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu oboma