Otázka:

Je slovo havkáčik spisovné?

Heslá:

havkáčik, havkáč

Odpoveď:

Slovo havkáčik je zdrobnenina od slova havkáč, ide o spisovné slovo, expresívne pomenovanie psa. Keďže nepoznáme kontext, v ktorom sa toto slovo v obecných novinách použilo, nevieme sa vyjadriť o jeho vhodnosti, no autor ním chcel pravdepodobne vyjadriť svoj citový vzťah k domácemu zvieraťu a zároveň oživiť jazykový prejav. 


Otázka z 23. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu havkáčik