Otázka:

Ako sa správne píše slovo zámik/zámyk? (Na látke pri šití.)

Heslá:

zámik

Odpoveď:

Preštepovaný záhyb na látke sa nazýva zámik.

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003).

 


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zámik