Otázka:

Určitý fenomén má niekoľko funkcií. Je správne slovné spojenie "funkcia informovať" alebo "informačná/informatívna funkcia"?

Heslá:

informačná funkcia

Odpoveď:

 

 

Prídavné mená informačný informatívny sú vo význame „súvisiaci s informáciou, správou, oznámením o niečom; obsahujúci, poskytujúci informácie, správy, údaje, informujúci“ synonymné. Prídavné meno informatívny má okrem uvedeného významu aj význam „zameraný na základné informácie, určený iba na orientáciu, oboznamovací, orientačný, nezáväzný“, napr. informatívny výpočet dôchodku, informatívne stretnutie členov združenia. V spojení so slovom funkcia odporúčame používať prídavné meno informačná, čiže informačná funkcia.

 


Otázka z 27. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu informačná funkcia