Otázka:

Ako mám napísať slovo "nenávidieť" v zápornej vete?

Heslá:

nenávidieť, necítiť nenávisť, nepociťovať nenávisť, neprechovávať nenávisť

Odpoveď:

Sloveso nenávidieť nevzniklo zo základového kladného slovesa návidieť záporovou časticou ne-, čiže netvorí také dvojice ako napr. slovesá brať – nebrať, prísť – neprísť, dodržiavať – nedodržiavať, vnímať – nevnímať, smiať sa – nesmiať sa. Zaraďuje sa medzi slová, ktoré nemajú kladný náprotivok, kam patria napr. slová nemóresník,, nebohý, nebožtík, neborký, nemotorný (nemáme slová móresník, bohý, božtík, borký, motorný). Sloveso nenávidieť má význam „cítiť, pociťovať nenávisť“. Ak chceme vyjadriť jeho opačný význam, použijeme opisný výraz necítiť, nepociťovať nenávisť, neprechovávať nenávisť či neprejavovať nenávisť. Uvedenú myšlienku vyjadríme vetami Ja k nikomu necítim (nepociťujem) nenávisť. – Ja k nikomu neprechovávam nenávisť.

Dodávame, že kontakt na jazykovú poradňu je uvedený na našej webovej stránke.

 


Otázka z 06. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nenávidieť