Otázka:

Je výraz vratky DPH spisovný?

Heslá:

vratky DPH, Vratka

Odpoveď:

Výrazy vratka, vratky sú termíny z finančnej oblasti a uplatňujú sa aj v zákonných normách. Vznikli zo slovesa vrátiť podobne ako slová návratka od navrátiť alebo skratka od skrátiť a z jazykového hľadiska nemožno mať proti nim výhrady. Spojenie vratky DPH zodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vratky DPH