Otázka:

Záblesky svetla, ktoré vydáva (napr. na diskotékach) stroboskop, možno nazývať stroboskopické svetlo alebo stroboskopové svetlo?

Heslá:

stroboskopický, stroboskopový

Odpoveď:

 V súvislosti so stroboskopom sa ustálene používajú spojenia so vzťahovým prídavným menom stroboskopický ako stroboskopický kotúč, stroboskopický jav, stroboskopický efekt, stroboskopický film, stroboskopické svetlo.

 Vzťahové prídavné meno stroboskopový s významom „súvisiaci so stroboskopom, patriaci k stroboskopu; produkovaný stroboskopom“  je takisto utvorené správne, ale v jazykovej praxi sa používa podstatne zriedkavejšie a nie je spracované v lexikografických príručkách slovenského jazyka.


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stroboskopický