Otázka:

Je spisovný výraz používateľ alebo užívateľ?

Heslá:

používateľ, užívateľ

Odpoveď:

Osoba, ktorá nejakú vec používa ako nástroj alebo prostriedok, je používateľ. Výraz užívateľ je právnický termín, ktorým sa označuje osoba, ktorá má v užívaní nehnuteľnosť (užívateľ bytu, užívateľ pozemku).


Otázka z 06. 10. 2003 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu používateľ