Otázka:

Ako sa skloňuje meno Harry Potter v spojení autorka románov o Harry Potterovi (alebo Harrym Potterovi)?

Heslá:

o Harrym Potterovi

Odpoveď:

Pri cudzích menách sa v slovenčine skloňujú zvyčajne obe ich časti, t. j. rodné meno aj priezvisko, napr. spomienky Georgea Busha, stretnutie s Barackom Obamom, román Trumana Capoteho, piesne Johna Lennona. Aj v mene Harry Potter treba v slovenčine skloňovať obe časti. Rodné meno Harry sa skloňuje podľa vzoru kuli a priezvisko Potter podľa vzoru chlap. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má správne znieť autorka románov o Harrym Potterovi.

 


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu o Harrym Potterovi