Otázka:

Správne je Štefan a Katarína Tvrdí alebo Tvrdý? A na náhrobný kameň sa píše rodina Chamilova alebo rodina Chamilová (otec sa volal Chamila) a rodina Tvrdá, Tvrdého či Tvrdých?

Heslá:

rodina Tvrdá, rodina Chamilová, manželia Tvrdí, manžeila Chamilovci

Odpoveď:

 

 

 

Keďže priezvisko Tvrdý má tvar prídavného mena, skloňuje sa ako prídavné meno podľa vzoru pekný. V súvislosti s dvoma alebo viacerými členmi rodiny má tvar množného čísla, napr. manželia Tvrdí, Štefan a Katarína Tvrdí, rodičia, súrodenci, bratia Tvrdí (sestry Tvrdé). Rodinné pomenovanie má podobu rodina Tvrdá s dlhým -á rovnako ako ženské priezvisko Katarína Tvrdá. Pri priezviskách v tvare prídavného mena je správne aj rodinné pomenovanie rodina Tvrdých.

            Priezvisko Chamila nemá tvar prídavného mena, a preto od neho nemožno utvoriť rodinné pomenovanie rodina Chamilových ani manželia Chamiloví. Správna podoba rodinného pomenovania je rodina Chamilovás dlhým (tak ako pani Chamilová). Od takýchto priezvisk možno utvoriť aj pomenovanie Chamilovci (napr. manželia Chamilovci) a rodina Chamilovcov.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Tvrdá