Otázka:

Správne je Štefan a Katarína Tvrdí alebo Tvrdý? Na náhrobný kameň sa píše rodina Chamilova alebo rodina Chamilová (otec sa volal Chamila) a rodina Tvrdá, Tvrdého či Tvrdých?

Heslá:

rodina Tvrdá, rodina Chamilová, manželia Tvrdí, manželia Chamilovci

Odpoveď:

 

 Keďže priezvisko Tvrdý má tvar prídavného mena, skloňuje sa ako prídavné meno podľa vzoru pekný. V súvislosti s dvoma alebo viacerými členmi rodiny má tvar množného čísla, napr. manželia Tvrdí, Štefan a Katarína Tvrdí, rodičia, súrodenci, bratia Tvrdí (sestry Tvrdé). Rodinné pomenovanie má podobu rodina Tvrdá s dlhým -á rovnako ako ženské priezvisko Katarína Tvrdá. Pri priezviskách v tvare prídavného mena je správne aj rodinné pomenovanie rodina Tvrdých.

            Priezvisko Chamila nemá tvar prídavného mena, a preto od neho nemožno utvoriť rodinné pomenovanie rodina Chamilových ani manželia Chamiloví. Správna podoba rodinného pomenovania je rodina Chamilová s dlhým (tak ako pani Chamilová). Od takýchto priezvisk možno utvoriť aj pomenovanie Chamilovci (napr. manželia Chamilovci) a rodina Chamilovcov.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Tvrdá