Otázka:

Ako je správne: "bytom u matky" alebo "bytom pri matke"?

Heslá:

bytom u matky

Odpoveď:

Prostredie v domácnosti sa v slovenčine vyjadruje predložkou u, napr. bývam u rodičov, bol som u susedov, prenocoval som u spolužiaka. Skutočnosť, že osoba má trvalé bydlisko u matky, možno (najmä v administratívnom štýle) vyjadriť spojením bytom u matky.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bytom u matky