Otázka:

Ako sa spisovne nazve človek, ktorý odporúča nejaký produkt? Je správne odporučiteľ, alebo odporúčateľ?

Heslá:

odporúčateľ

Odpoveď:

Činiteľské mená sa tvoria príponou -teľ od nedokonavých slovies, napr. učiť – učiteľ, budiť – buditeľ, sporiť – sporiteľ, nadobúdať – nadobúdateľ, posudzovať – posudzovateľ. Aj pomenovanie osoby, ktorá niečo odporúča, možno utvoriť od nedokonavého slovesa odporúčať – odporúčateľ.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odporúčateľ