Otázka:

Je správne napísané spojenie "video-asistovanú operácia"?

Heslá:

videoasistovaný

Odpoveď:

Prídavné meno videoasistovaný s význam „asistovaný prostredníctvom videa“ sa píše ako jedno slovo bez spojovníka, napr. videoasistovaná operácia.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu videoasistovaný