Otázka:

Ako utvorím rozkazovací spôsob od slovesa obklásť?

Heslá:

obklásť - obklaď!, obložiť - oblož!

Odpoveď:

Rozkazovací spôsob od slovesa obklásť má tvar obklaď!, o čom ste sa mohli presvedčiť pri hesle obklásť v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. V jazykovej praxi sa však takýto rozkaz vyjadruje väčšinou slovom oblož!, čo je rozkazovací spôsob od slovesa obložiť. Slovesá obklásť obložiť sú synonymá (majú odlišnú podobu, ale rovnaký význam)


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obklásť - obklaď!