Otázka:

Máme českú vetu Informace k reklamaci plateb. Ako sa to napíše po slovensky: Informácie k reklamácii alebo reklamácií platieb?

Heslá:

reklamácia, reklamácii/reklamácií

Odpoveď:

Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať v slovenčine podobu Informácie k reklamácii platieb. Podstatné meno reklamácia sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru ulica a v datíve aj v lokáli jednotného čísla má krátku príponu -i, t. j. k reklamácii aj o reklamácii. Dlhé má iba v genitíve množného čísla, napr. bez dôležitých informácií.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reklamácia