Otázka:

Ako sa tvoria názvy jazykov v slovenčine? Píšem správne francúzsky jazyk - francúzština?

Heslá:

český jazyk/čeština, francúzsky jazyk/francúzština

Odpoveď:

Jednoslovné názvy jazykov sa v slovenčine tvoria pomocou troch prípon: -čtina, -ština -čina. Prípona -čtina sa uplatňuje pri tvorení názvov od prídavných mien zakončených na príponu -cký, napr. anglický – angličtina, grécky – gréčtina. Od prídavných mien zakončených na príponu -ský, pred ktorou je samohláska alebo sykavka, sa názvy jazykov tvoria príponou -ština, napr. český jazyk čeština, francúzsky jazyk – francúzština. Ak je pred príponou -ský spoluhláska (okrem sykaviek), názvy sa tvoria pomocou prípony -čina, napr. slovenský jazyk – slovenčina, nórsky jazyk – nórčina, latinský jazyk – latinčina, fínsky jazyk – fínčina. (Medzi názvami jazykov sú však aj výnimky, pri ktorých sa neuplatňujú uvedené pravidlá a ich podobu možno odôvodniť iba ustálenosťou, napr. čínsky jazyk – čínština.
Otázka z 09. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu český jazyk/čeština