Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: v regióne Horná Orava alebo v regióne Hornej Oravy?

Heslá:

hornooravský región, región horná Orava, región hornej Oravy

Odpoveď:

Na rozdiel od názvu chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, ktorý je vlastným menom a píše sa s veľkým začiatočným písmenom, pomenovanie oblasti či regiónu hornej časti Oravy nie vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom. Z jazykového hľadiska možno na pomenovanie regiónu použiť takzvaný pomenovací nominatív región horná Orava, ako aj spojenie s genitívnym prívlastkom región hornej Oravy. Pre slovenčinu je však najprirodzenejšie pomenovanie so zhodným prívlastkom hornooravský región.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hornooravský región