Otázka:

Je správne spojenie reflektovať na niečo alebo reflektovať niečo (bez predložky)?

Heslá:

reflektovať, reflektovať na niečo

Odpoveď:

Záleží na tom, v akom význame slovo reflektovať použijete, t. j. čo ním chcete vyjadriť.

Sloveso reflektovať sa v slovenčine najčastejšie používa vo význame „mať záujem, uchádzať sa o niečo“. V tomto význame sa používa s predložkou na, napríklad reflektujeme na vaše služby, reflektujem na vašu ponuku (podobne aj v zápore nereflektujeme na vaše služby...).

Slovesom reflektovať sa však najmä v literatúre vyjadrujú aj ďalšie významy (pozri Slovník cudzích slov na http://slovnik.juls.savba.sk), ako „odrážať“ – napr. reflektovať realitu; „lesknúť sa“, napr. hľadela som na reflektujúcu hladinu jazera; zriedkavo aj „premýšľať, uvažovať o niečom“, napr. ako tak sedel a reflektoval o svojom postavení, napadla mu spásna myšlienka.


Otázka z 25. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reflektovať